10/02/2009 แจ้งข่าวการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของ DNS โดยขอแนะนำให้ท่านทำการเพิ่ม DNS ที่เครื่อง Server ของท่านให้มากกว่า 2 IP สำหรับท่านที่ใช้งาน IP ที่ขึ้นต้นด้วย "61." โดยมีรูปแบบดังนี้


Welcome to Thaitumweb Reboot Colocation Service System
Member
ชื่อผู้ใช้ (E-Mail)

รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน